ISPM 15 – TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC VẬT LIỆU CHÈN LÓT BẰNG GỖ

Vật liệu chèn lót bằng gỗ phải được xử lý nhiệt hoặc khử trùng bằng Methyl Bromide trước khi xuất khẩu

ISPM 15

Tiêu chuẩn quốc tế đối với việc xử lý pallet, vật chèn lót bằng gỗ.

Hướng dẫn việc quy định đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế

Xem thêm

Chứng chỉ EN 71 tiêu chuẩn châu Âu

EN 71- European Testing for Toys Safety

Tiêu chuẩn châu Âu EN 71 quy định cụ thể các yêu cầu an toàn cho đồ chơi. Tuân thủ các tiêu chuẩn được yêu cầu về mặt pháp lý cho tất cả các đồ chơi bán tại Liên minh châu Âu Xem thêm