Hotline: 0915.985.708

ISPM 15 – TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC VẬT LIỆU CHÈN LÓT BẰNG GỖ

Vật liệu chèn lót bằng gỗ phải được xử lý nhiệt hoặc khử trùng bằng Methyl Bromide trước khi xuất khẩu

ISPM 15

Tiêu chuẩn quốc tế đối với việc xử lý pallet, vật chèn lót bằng gỗ.

Hướng dẫn việc quy định đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế

(more…)

0 Bình luận
Close Menu